Bezoek President Hoge Raad

Afgelopen maandag, 5 oktober 2015, bracht de President van de Hoge Raad, de heer mr. M. Feteris, een beleefdheidsbezoek aan de Staten. Hij werd daarbij vergezeld door de heer mr. E.J. van der Poel, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

Behalve vice-Statenvoorzitter de heer Dammers, waren ook enkele leden van de vaste commissie voor Justitiële Aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften aanwezig.

Diverse onderwerpen op het gebied van rechtspraak en belastingzaken werden besproken tijdens dit bezoek.

RSS