Bezoek Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald H. A. Plasterk

Op donderdag 17 augustus 20017 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer Ronald H. A. Plasterk, vergezeld door de heer Hans Klok, mevrouw  Julia Rademaker en de heer Jeroen Boudestijn een bezoek gebracht aan de Voorzitter van de Staten van Aruba, mevrouw drs. Mervin G. Wyatt-Ras die vergezeld was van de Griffier van de Staten , de heer Herman Hek.

De heer Plasterk zal in het volgende Nederlands kabinet niet als minister terugkeren en is in het kader daarvan afscheid komen nemen van de Voorzitter van de Staten van Aruba.
Tijdens een gemoedelijk gesprek zijn verschillende onderwerpen zoals de onrust in Venezuela, de geschillenregeling en het financieel toezicht besproken. 
Ook de Koninkrijksgezindheid van Aruba, haar voortrekkersrol en haar voorbeeldfunctie in het kader van ‘nation-building’ binnen het Koninkrijk en de goede samenwerking met de regering zijn de revue gepasseerd. 
Na afloop van het gesprek heeft de Voorzitter van de Staten een aandenken aan de Minister overhandigd en bedankt voor zijn inzet en hem succes toegewenst met zijn toekomstige ondernemingen.


 

RSS