Behandeling OLV Exploitatierekening 2013 en OLV ter vastlegging begunstigd beleid

Vandaag werden tijdens openbare vergadering nummer 3 twee ontwerp-landsverordeningen behandeld in de Staten. De eerste die besproken werd was de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2013 en als tweede de ontwerp-landsverordening ter vastlegging begunstigend beleid en invoering voldoening op aangifte winstbelasting. Voor beide landsverordening was minister Bermudez van Financiën uitgenodigd om vragen van de leden te beantwoorden.

Tijdens de vergadering zijn twee moties (PDR en MEP) ingediend en één amendement door de heer Bikker (PDR) op artikel 6, onderdeel D, zodat de landsverordening ook op andere dan alleen timeshareresorts van toepassing wordt.

De motie van PDR betreft het verzoek aan de regering om binnen 4 maanden, maar in elk geval zo snel mogelijk wijzigingen in de wet aan te brengen die regelen dat:

  1. Er een mogelijkheid komt voor mediation in verband met de Landsverordening beroep in belastingzaken.
  2. Er een mogelijkheid komt om prejudiciële vragen te stellen. (Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht, betreffende de uitleg van een rechtsregel. Hangende de behandeling van die vraag bij de hogere rechter, wordt de procedure voor de lagere rechter geschorst. De lagere rechter zal na de prejudiciële uitspraak zelf ook uitspraak doen met toepassing van de prejudiciële uitspraak. De hogere rechter beslist dus slechts over de gestelde rechtsvraag en doet niet zelf uitspraak, maar de rechtsvraag is uiteraard meestal van kardinale invloed op de zaak.)
  3. Er een mogelijkheid komt tot het vergoeden van de kosten van rechtsbijstand in belastingzaken.

Deze motie werd met algemene stemmen aangenomen.

De fractie van de MEP diende een motie van wantrouwen tegen het gehele kabinet Eman II in. Deze motie is verworpen.

De twee behandelde landsverordeningen zijn beide door de Staten aangenomen.

RSS