Aanbieding Landsbegroting 2017

Op woensdag 31 augustus j.l. is de ontwerplandsverordening tot vaststelling van de Landsbegroting 2017 door de minister van FinanciĆ«n de heer Angel Bermudez aangeboden aan de Staten. Hiermee is voldaan aan de, in de Staatsregeling opgenomen, verplichting om de ontwerpbegroting voor het volgend jaar uiterlijk 1 september aan te bieden aan de Staten . De Statenvoorzitter, mevrouw Marisol Lopez-Tromp nam deze namens de Staten in ontvangst.

Naast het concept Landsbegroting hebben de Staten ook de begrotingen voor de Raad van Advies (RvA), het Tourism Product Enhancement Fund (TPEF) en de Dienst Openbare Werken (DOW) ontvangen.  
De Staten behandelen de begrotingen voor het volgende jaar in het najaar. Pas na goedkeuring door de Staten worden de begrotingen van 2017 vastgesteld.
De volledige tekst van de ontwerplandsverordening kunt u bekijken via de onderstaande koppelingen.
 

RSS