Motie no.8 Fractie-AVP mbt de MinOG te verzoeken om het ESA programma aan te passen aan de behoeften v/d studenten om de arbeidsmarkt te betreden.

RSS