Motie no.5 Fractie-AVP mbt de MinJus in overweging te geven hoe minderjarige verdachten tegen onnodige publicatie van hun foto in de media beschermd zouden kunnen worden.

RSS