Motie no.4 v/d Fractie-AVP mbt de MinJus te verzoeken om zsm een procedure op te zetten waarbij de hulp aan de jongeren v/d Centro Orto Pedagogico toegankelijker wordt.

RSS