Motie no.4 Fractie AVP mbt de MinJus op te dragen een onafhankelijke commissie voor de bescherming v/d persoonlijke levenssfeer in te stellen.

RSS