Motie no.4 Fractie-AVP mbt de MinEZCEM te verzoeken zijn maximale inspanning te doen om de laatste fase van onderhandeling met CITGO af te ronden ivm heropening van de rafinaderij.

RSS