Motie no.3 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken voor een wetsontwerp mbt betaling interest op het restitutiebedrag.

RSS