Motie no.3 Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken om een wetsontwerp voor te bereiden waarbij het pensioen "AOV/AWW uitkeringen" met 2.5% ingaand 1-6-16 wordt verhoogd.

RSS