Motie no.3 Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken in de LB's of MB's v/d veiligheidwerknemers als vereiste dat zij een EHBO-certificaat bezitten.

RSS