Motie no.3 Fractie-AVP mbt de MinTTPSC te verzoeken om het hotelsector aan te sporen het concept "Corporate Social Responsability" te blijven hanteren ten voordeel van hun werknemers

RSS