Motie no.3 Fractie-AVP mbt de MinJus op te dragen de privacy van een ieder die zich op Aruba bevindt te waarborgen.

RSS