Motie no.3 AVP,MEP,PDR mbt om in overleg met de overige landen v/h Koninkrijk een gezamenlijk plan op te doen stellen om de uitvoering v/h Klimaatsverdrag van Parijs ter hand te nemen.

RSS