Motie no.26 Fractie AVP mbt de regering te verzoeken om de stand van zaken van Discriminatie in Aruba te inventariseren.

RSS