Motie no.23 Fractie-AVP mbt onmiddellijk verbod van gebruik van plastic materiaal op de stranden, riffen en kusten.

RSS