Motie no.22 Fractie-AVP mbt alle medewerking te verlenen aan internationale instanties die mogelijk kunnen helpen bij een sterilisatie programma van zwerfhonden op Aruba.

RSS