Motie no.2 v/d Fractie MEP mbt de regering te verzoeken om een wetsontwerp om de betaling v/d studie-leningsovereenkomst belasting aftrekbaar te maken.

RSS