Motie no.2 Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken om het wetsontwerp zodanig te wijzigen dat de ziekteperiode van 2 jaar naar 3 jaar wordt voor chronisch zieke werknemers.

RSS