Motie no.2 Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om een bewustwordingscampagne te voeren tegen alcoholmisbruik gedurende Carnavalsperiode.

RSS