Motie no.2 Fractie-AVP mbt de MinTTPSC te verzoeken om de commissie REVPAR op te roepen om de resultaten te evalueren en advies uit te brengen als een collectieve inspanning van alle stakeholders.

RSS