Motie no.2 AVP mbt de Regering te instrueren om in de LB vast te leggen dat zowel de eigenaren v/d verzorgingshuis als ook het personeel een opleiding op niveau MBO of ouderenverzorgingscursus.

RSS