Motie no.19 Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om de LV-BIG in te voeren en binnen 2 mndn de benodigde landsbesluiten aan de Staten te zenden.

RSS