Motie no.18 Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om binnen een week een preventief plan ter bestrijding v/h Zika-virus.

RSS