Motie no.13 v/d Fractie-AVP mbt de MinVOS te verzoeken een wetsvoorstel binnen 6 mndn v/d instelling v/e kwaliteitscontrole op regionaal en Koninkrijksniveau aan te bieden

RSS