Motie no.13 Fractie-AVP mbt onderzoek naar de kenmerken,omvang en effect van ‘other accomodations’ op toerisme en economie in te stellen.

RSS