Motie no.12 v/d Fractie-AVP mbt de MinVOS te verzoeken om binnen 3 mndn max. een wetsvoorstel v/d instelling v/e commissie voor "second opinion" onafhankelijk v/d AZV aan te bieden

RSS