Motie no.12 Fractie MEP mbt de regering te verzoeken een commissie in te stellen ter bestudering om Aruba lid van IANSA te laten worden.

RSS