Motie no.11 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken een Protocol voor te bereiden om hulp te bieden aan burgers die in het buitenland ziek worden of overlijden.

RSS