Motie no.11 Fractie-MEP mbt de MinROII te verzoeken het tarief voor het ophalen van huisvuil naar Afl. 10,- te verlagen en de meest kwetsbare bevolkingsgroepen betalingsuitsluiting te geven.

RSS