Motie no.10 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken een plan op te zetten om een adequate infrastructuur voor gehandicapte personen voor te bereiden

RSS