Motie no.10 MEP mbt de MinEZCEM te verzoeken om een reductie v/d watertoestroom voor onbepaalde tijd te introduceren in de tussentijd dat er een betalingsregeling met de WEB NV getroffen wordt.

RSS