Motie no.1 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken voor een wetsontwerp om de belasting op de ouderdomspensioen te verwijderen.

RSS