Motie no.1 Fracties-AVP en PDR mbt de regering te verzoeken voor eind jaar 2016 een wetsontwerp houdende de overgangsbepalingen.

RSS