Motie no.1 Fractie PDR mbt verzoeken rekening te houden met de petiitie van de commerciele sector om de "deadline" voor inlevering Aangifte Winstbelasting 2014 cfrm VAS te verlengen

RSS