Motie no.1 Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken een wetsontwerp voor te bereiden om de calculatie formule Cessantia te wijzigen zodat het kantonrechtersformule geintroduceerd kan worden.

RSS