Motie no.1 Fractie-AVP mbt een nieuw structuur voor de kosten van vergunningen op te stellen rekening houdende met politie toezicht, schoonmaak en milieuverontreiniging

RSS