Motie no.1 Fractie AVP mbt de regering te verzoeken om onmiddellijke stopzetting van roken in overheidsgebouwen.

RSS