Motie no.1 Fractie-AVP mbt de MinVOS te verzoeken een campagne in zowel de publieke- als prive sector te starten om de ouderen voorrang van dienstverlening te geven.

RSS