Motie no.1 AVP mbt de regering te verzoeken om het initiatief in overleg met de regeringen v/d overige landen v/h Koninkrijk gezamenlijk-, de uitvoering v/h klimaatsverdrag v Parijs ter hand te nemen.

RSS