Motie no. 8 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken zorg te dragen om de Arubaanse werknemers prioriteit te geven voor de vacatures in de raffinaderij.

RSS