Motie no. 7 v/d Fractie-MEP mbt de regering te verzoeken het gespaarde geld door de installatie van zonnepanelen in een onderwijsfonds te bestemmen.

RSS