Motie no. 40 v/d Fractie-MEP mbt de regering een plan uit te laten erken om het papiaments als onderwijstaal v/h basisonderwijs v/h schooljaar 2017/2018 in te voeren.

RSS