Motie no. 35 v/d Fractie-AVP mbt de MinOG te verzoeken om te onderzoeken voor de introductie voor lening voor online-studies van erkende universiteiten mogelijk is

RSS