Motie no. 33 v/d Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om 150.000 florin beschikbaar te stellen als subsidie voor de stichtingen die straathondenproblematiek aanpakken

RSS