Motie no. 31 v/d Fractie-PDR mbt de regering aan te dringen om cfrm art.15, lid 3 v/h Statuut aan de Tweede Kamer een voorstel om een voordracht van rijkswet te doen

RSS