Motie no. 28 v/d Fractie-AVP mbt de MinOG te verzoeken om bestudering v/e systeem voor aansporing van persoonlijke prestaties van studenten.

RSS