Motie no. 27 v/d Fractie-AVP mbt de regering te verzoeken om het project zonnepanelen voor de scholen te versnellen.

RSS