Motie no. 25 v/d Fractie-MEP mbt de MinOG te verzoeken de studie voor slechthorende kinderen af te ronden en te implementeren zodat deze kinderen steun krijgen in het onderwijs.

RSS